mandag 23. november 2009

Rolf Groven

"Opera under vann" - Rolf Groven


"Skrik" - Edvard Munch

"Skrik" er et verdenskjent oljemaleri som ble malt av Edvard Munch i 1893. Bildet ovenfor er kalt "Oprea under vann" og ble malt i 2007 av Rolf Groven. Vi kan lett se at Rolf Grovens versjon er en etterlikning av Munchs maleri.

I bakgrunnen av Rolf Grovens maleri kan vi se Operahuset i Oslo, som ligger helt inne i Oslofjorden, ligge under vann. Det viser til at hvis klimaendringene fortsetter, og havet fortsetter å stige, vil operaen før eller siden gå under vann. Selv om det er veldig overdrevet i maleriet, er det en liten sannhet i det og. I Edvard Munchs maleri skriker personen i forgrunnen. Men hva gjør han i forgrunnen på Rolf Grovens bilde? Skriker han av reddsel og fortvilelse for at de stor vannmassene vi dekke operaen, eller er han en operasanger?

Jeg synes det er stillig å bruke "gamle" og kjent malerier, og modernisere dem eller fornye dem med å legge inn nye detaljer og elementer. Dette skaper interesse og man legger merke til bildene nok en gang. Bildene hans har jo ofte en mening. Enten religiøs, politisk eller et annet budskap. Dette maleriet har jo et miljøbudskap. Selv liker jeg best Munchs maleri, men jeg synes det er spennende å se måten Groven har brukt bildet på til å formidle sitt miljøbudskap. Det at bildene er så like, men likevel så forskjellige gjør at Groven får understreket poenget sitt.

1 kommentar:

  1. Bilde av Hitler er ikke en plakat fra Nazi -tyskland, men et manipulert bilde laget i dag. Når en henter bilder fra nettet er de viktig å sjekke nettstedet. Er det seriøst. Dersom du ser i nedre kant av bildet så står det:thepeoplescube.com.Sjekk nettstedet og finn ut hva det står for. Ellers skriver du godt om propagandaplakatene.

    SvarSlett