fredag 19. mars 2010

Clair-obscur, Rembrandt og Caravaggio

Rembrandt er regnet som en av de største nederlandske barokkmalerne. Han er særlig berømt for portrettene han har malt, og de over 60 selvportrettene. Rembrandt var bare 26 år da han malte maleriet som skapte han berømmelse som maler. Bildet heter Dr. Tulps anatomitime og ble malt i 1632. I bildet ser vi Dr. Tulp vise hvordan underarmen er bygd opp, og elevene/tilskuerne som følger nøye med. Rembrandt hadde mange elever, og var opptatt av at alle skulle utvikle sitt talent. Rembrandt hadde mange forbilder i Italia, og det var Caravaggio som var hans største forbildet. 

Caravaggio så på kunstnerne som uavhengige yrkesutøvere, at de selv kunne bestemme innholdet i kunst sin. Hans mål var å få frem et realistisk og virkelighetstro uttrykk, i stede for å forskjønne et motiv og gjøre motivene vakrere og mer flatterende. Han brakte noe et nytt inn i maleriet, nemlig en friskhet og en ærlighet som stod i kontrast med de tidligere tradisjonelle italienske maleriene. Han hadde spennende komposisjoner, og han var kjent for det skarpe, litt lyskasterlignende lyssetningen som konsentrerte oppmerksomheten mot motivets viktige innhold. Bildet som viser her, Måltidet i Emmaus, er et eksempel på denne lysbruken. Og det er dette spesielle lyset, som også gjenspeiler seg i Rembrandts malerier, jeg nå skal gå litt innpå.

Caravaggio og Rembrandt er begge kjent for deres beviste bruk av lys og mørke. Clair-obscur er det franske ordet for dette, og betyr lys - mørk. Denne maleteknikken gir en veldig kraftig skyggevirkning slik at motivet kommer godt fram i de sterke kontrastene mellom de mørke og de lyse partiene. I denne teknikken så ”modelleres” formene gjennom overganger fra mørkt til lyst. Denne teknikken var både Rembrandt og Caravaggio mestere til å bruke. Betegnelsen Clair-obscur ble ikke brukt før i 1686, men den første til å benytte seg av denne teknikken var den enestående Leonardo da Vinci. Et av de første maleriene teknikken er brukt på er De hellige tre kongers tilbedelse fra 1481, malt av Leonardo da Vinci.

Her er noen eksempler som viser hvordan Rembrandt bruker teknikken Clair-obscur:

Josef sin drøm, Rembrandt (1645)

Nattevakten, Rembrandt (1712)

Den bortkomne sønn, Rembrandt (1669)

Her er noen eksempler på hvordan Caravaggio brukte maleteknikken Clair-obscur:

Matteus kallelse, Caravaggio (1598-1601)

Paulus omvendelse, Caravaggio (1600-1601)

Amor Victorious, Caravaggio (1602-1603)

Narcissus, Caravaggio (1598)
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar