onsdag 17. mars 2010

Byggeskikk i nærmiljøet

Byggeskikk omfatter måten hus er bygget på, skikk og bruk i bygningsmessig forstand innen et visst område – en region, en nasjon eller en kultur. Norges byggforskningsinstitutt har denne definisjonen av begrepet byggeskikk: ”Byggeskikk betegner det som faktisk bygges, og er uavhengig av kvalitet. Det omfatter bygninger, tekniske anlegg, veier, terrengbehandling og forhold til landskapet og vegetasjonen. Byggeskikken blir til under bestemte materielle og ideologiske forutsetninger. Byggeskikken er et karakteristisk uttrykk for visse tidsperioder og geografiske regioner. Byggeskikken blir til gjennom en tradisjon med utprøvning av forskjellige løsninger og produkter.”

I byggeskikk-oppgaven jeg nå har jobbet med en periode gikk jeg inn på tre bygg fra Sandved/Sandnes-området.  Hva er egentlig dårlig byggeskikk og hva er god? Her kommer jeg til å legge ut et av byggeksemplene.

Amfi Vågen 33 er et kjøpesenter i Sandens sentrum. Det er likevel ikke et vanlig senter. Amfiet holder til i et ganske annerledes bygg, nemlig en gammel fabrikk, tidligere Sandnes ullvarefabrikk og Sandnes Mekk Verksted. Denne delen av senteret er malt i en mørk, rød tone. Materialene det er laget av er teglstein, som har vært et viktig materiale i Sandnes i tidligere tider. Bygningen henger sammen med en mer moderne del (viser ikke på fotoet). Ved ”sammensveisingen” av de to byggene finner man et stort glasstak med grønne ”lister” (som man ser tydelig til høyre i bildet). Dette taket er i stor kontrast med resten av bygget, og skaper spenning. I den gamle fabrikk-delen er ikke de gamle vinduene blitt byttet ut. Vinduene ser fra utsiden ut som de alltid har gjort, helt siden fabrikkens industitid. Nå er det montert nye ruter på innsiden, slik at vinduene er doble. Det meste av industrien har flyttet ut av byen, og blitt erstattet med handel og offenlige bygg og kontorer. Dette har gjort at flere bygg i Sandnes som tidliere har vært industibygg, har godt gjennom en transformasjon.Det er et spennende bygg, og takvinklene på fabrikkdelen kan gjøre at man assosierer denne delen med en rekke med båthus. Dette passer fint i landskapet, siden bygget ligger ved havnen og sjøen. En av grunnene til taket/takenes form er at det skulle komme lys inn ovenfra. Dessuten passer denne takformen godt til de norske værforholdene, som snø og regn. Siden bygget brukes som et kjøpesenter er det veldige bra at det ligger så sentralt, i nærheten av en bussstasjon, togstasjon og like ved handlegaten Langgaten og Sandnes kulturhus. Det er et stort bygg, og rommer stadig flere og flere butikker. Akkurat nå drives det på med et stort oppusningprosjekt inne i senteret. Jeg håper den fæle blågrønne fargen på ”vindusrammene” blir malt. I mine øyne stjeler denne fargen all oppmerksomheten fra de nydelige murveggene, fordi den er for sterk, og jeg har mer enn en gang irritert meg over det. Bygget har en spennende arkitektur, med mange unike og kreative takvinkler og former. Ca. halve bygningen er lav, fabrikkdelen, mens den andre delen går over flere etasjer. Dette er den moderne delen. Jeg synes det er nydelig at det er laget av mursten. Bygget fører litt av utendørstilen inn, ved å beholde utseende inne på senteret også. Den moderne delen består for det meste av svarte, klare plater. Jeg synes dette er et flott bygg, og liker at sentereieren har brukt det bygget som stod på stedet før, pusset det opp og gjort et godt arbeid med å fremstille ”fabrikken” på en såpass fin måte.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar